Archive for the ‘Media’ Category

Rozrywka czy informacja?

Multimedialność najpopularniejszych dziś form przekazu wykorzystywanych przez środki masowego przekazu z jednej strony stanowi dobrodziejstwo, a z drugiej nielubianą przez wiele osób konsekwencję pewnego kierunku w rozwoju mediów. Niektórzy określają go bardzo pejoratywnie kojarzącym się określeniem tabloidyzacji, która polega na tym, że zamiast dostarczać odbiorcy treści o charakterze ściśle informacyjnym, coraz częściej funduje mu się [...]

Od papieru do monitora

Kiedyś człowiek, który chciał być na bieżąco z problemami współczesnego świata i doniesieniami o aktualnych wydarzeniach kraju, rozpoczynał dzień od lektury porannej gazety. Prasa stanowiła główne medium dostarczające informacji, rozrywki i opinii. Wiele osób wciąż nie wyobraża sobie wyjścia z domu bez kupienia w kiosku gazety i przeczytania jej od deski do deski przy zaparzonej [...]

Zaangażowane wszystkie zmysły

Współczesne media nie zadowalają się wykorzystaniem jednego kanału przekazywania informacji. Wszystkie nowoczesne środki masowego przekazu mają charakter multimediów, które wykorzystują formę w zależności od aktualnych potrzeb, specyfiki treści i poziomu odbiorcy, ale standardem jest równoczesne korzystanie z kilku form przekazu jednocześnie. Tym różnią się od tradycyjnych mediów, angażujących zazwyczaj jeden kanał. W przypadku radia był [...]

Media wpływają na odbiór świata

Kiedy mowa o wywieraniu wpływu przez media na odbiór świata przez ogół społeczeństwa, wszyscy uśmiechają się ze zrozumieniem i kiwają głowami, bo zjawisko jest dobrze znane i po wielekroć opisywane w literaturze specjalistyczne, popularnonaukowej oraz licznych artykułach. Nie chodzi więc o poruszanie po raz kolejny tematu tak banalnego, że byłby po prostu nudny. Kiedy mowa [...]

Subiektywny ranking mediów

Systematycznie w rozmaitych mediach ukazują się wyniki sondażowych badan pokazujących sprzedaż poszczególnych gazet, oglądalność programów telewizyjnych czy słuchalność rozgłośni radiowych. Niektóre z mediów od lat plasują się na czołowych pozycjach w tych rankingach, z kolei inne systematycznie spadają albo wręcz przeciwnie, wspinają się w górę zyskując wciąż nowych słuchaczy czy widzów. Badania takie są niezwykle [...]

Po co nam media?

Media są dziś niezbędnym elementem normalnego funkcjonowania świata. Chyba trudno byłaby sobie nawet wyobrazić rzeczywistość pozbawiona środków masowego przekazu. Spełniają one tak wiele różnorodnych funkcji, że życie bez nich, a zwłaszcza wszelkie społeczne interakcje i przepływ informacji byłyby znacznie utrudnione, o ile nie niemożliwe. Do podstawowych funkcji mediów, zazwyczaj wymienianych we wszelkich fachowych opracowaniach zalicza [...]

Bez utraty jakości i bez opóźnień

Żyjemy w świecie cyfrowym. To stwierdzenie powtarzane jest tak często, że stało się zupełnym banałem. Ludzie niemal przestali myśleć o tym, w jaki sposób cyfrowe media zmieniły ich życie i zmieniają nadal, ucząc nowych sposobów komunikacji i wykorzystując zdobycze najnowszych technologii niemal we wszystkich możliwych sferach życia. Ten wpływ odbywa się w sposób ciągły. Stworzono [...]

Blog jako nowoczesne medium

Rozwój technologii internetowych i upowszechnienie dostępu do internetu zmieniło także stosunek ludzi do szeroko pojmowanych mediów. Przede wszystkim media stały się interaktywne, w takim sensie, że czytelnicy i widzowie, czy tez mówią szerzej odbiorcy, mają szanse na bieżąco reagować na publikowane treści, komentować je, chwalić i poddawać krytyce. Tak błyskawiczny i zróżnicowany kontakt pomiędzy autorem [...]

Poważne i niepoważne media – jak je rozróżnić?

Stosunkowo nowym zjawiskiem w kręgu naszej rodzimej kultury medialnej są tabloidy. Pod tym pojęciem najczęściej rozumie się niepoważne gazety, których podstawową zawartość stanowią sensacyjne niusy obficie ilustrowane krzykliwymi fotografiami, a najważniejszym celem nie jest dostarczenie czytelnikowi rzetelnych informacji, pogłębionych analizą czy opracowaniami, tylko przyciągniecie jego uwagi za pomocą emocjonujących, kolorowych tytułów na pół szpalty i [...]

A może dowiedzieć się o mediach więcej?

Na amatorskim ogólnym poziomie wszyscy znamy się na mediach. Potrafimy wymienić co najmniej kilka rodzajów mediów, takich jak prasa, internet, telewizja, a także kilka najbardziej znanych tytułów gazet, programów telewizyjnych i portali internetowych. Niemal każdy ma również wyrobioną opinię na temat mediów w ogóle, tego czy ich rozwój zmierza w dobrym kierunku, czy sięganie po [...]